Kritiske ferdigheter i Sør-Afrika

Pil ned
Pil ned
Pil ned
Team Y-akse
Vet du ikke hva du skal gjøre?

Få gratis rådgivning

Immigrere til Sør-Afrika som en faglært arbeider gjennom arbeid med kritiske ferdigheter Visum Sør-Afrika-spørsmål til etterspurte utenlandske talenter

Hvis du er en profesjonell med ekspertise og etterspurte ferdigheter i en hvilken som helst sektor av bransjen, gå for et Critical Skills Work Visa Sør-Afrika-utstedelse til folk som deg.

Med Critical Skills Work Visa Sør-Afrika har til hensikt å gjøre det mulig for departementet og SA-regjeringen å lykkes med å oppnå målene til programmer som IPAP (Industrial Policy Action Plan), NDP (National Development Plan) og NGP (New Growth Plan). Dept. of Home Affairs i Sør-Afrika gjorde noen nylige endringer i lovgivningen for immigrasjon. Ulike endringer har blitt gjort som førte til innføringen av CSWV (Critical Skills Work Visa).

Hva utstedes det kritiske arbeidsvisumet til Sør-Afrika for?

Arbeidsvisumet for kritiske ferdigheter er et resultat av sammenslåing av 2 tidligere visum, nemlig:

 • Visum for eksepsjonelle ferdigheter
 • Kvote arbeidsvisum

Kvotearbeidsvisumet ble utstedt i tråd med kvotelisten for 2009. Denne listen inneholdt ferdighetskategorier, kvoten av ferdigheter og krav rettet mot av Republikken Sør-Afrika.

Spørsmålene om arbeidsvisum for kritiske ferdigheter til Sør-Afrika er i samsvar med listen over kritiske ferdigheter. Listen ble laget i forbindelse med jobbene som er etterspurt og de knappe kompetanselistene til DHET (Dept. of Higher Education and Training). Det sentrale målet med arbeidsvisumet for kritiske ferdigheter er å hjelpe regjeringen med å oppnå suksess i følgende:

 • Strategiske infrastrukturprosjekter
 • Nasjonalt infrastrukturprosjekt
 • Sentrale nasjonale strategiske prosjekter som gir støtte til avdelingen for handel og industri

Sør-Afrika arbeidstillatelse krav for kritiske ferdigheter Visa

 • Online skjema behørig utfylt. Ingen håndskrevne skjemaer vil bli akseptert av departementet for innenrikssaker
 • Et gyldig pass med gyldighet på eller over 30 kalenderdager etter utløpet av det tiltenkte besøket
 • En medisinsk rapport som går ikke lenger tilbake enn 6 måneder
 • En radiologisk rapport som ikke går lenger tilbake enn 6 måneder
 • En vigselsattest eller bevis på offisiell anerkjennelse av denne (i tilfelle av et utenlandsk ektefelleforhold) utstedt av myndighetene i søkerens fremmede land (hvis det er aktuelt).
 • Erklæringen der forholdet ditt til en sørafrikansk statsborger/bosatt er aktuelt og dokumentasjon som beviser ditt samliv og grensene for relatert økonomisk ansvar som deles av deg og den andre parten, og som gir opplysninger om barn i forholdet ditt til din ektefelle
 • Bevis på en forening med anerkjennelse i form av anerkjennelse av Customary Marriages Act, 1998 der det er aktuelt
 • Skilsmissevedtak der det er aktuelt
 • Bevis for rettskjennelse som tilkjente varetekt, der det er aktuelt
 • Avdøde ektefelles dødsattest, der det er aktuelt.
 • Skriftlig samtykke fra begge foreldrene og/eller den eneste omsorgsforelderen, der det er aktuelt, med bevis på slik varetekt
 • Bevis for adopsjon gjort lovlig, der det er aktuelt
 • Rettsorden for separasjon, der det er aktuelt
 • Klareringssertifikat utstedt av politiet/sikkerhetsmyndigheten i hvert land der du, den aktuelle søkeren, bodde i minst 12 måneder etter fylte 18 år, med hensyn til dine kriminelle poster eller karakter, hvilket sertifikat skal utstedes senest 6 måneder når du sender inn en innlevering (forutsatt at sertifikatet ikke er nødvendig fra et fremmed land hvis fornyelse/forlengelse av visum er gjort, men fra republikken)
 • Et vaksinasjonsbevis for gul feber hvis du har reist eller har tenkt å reise fra eller transitt via et endemisk område med gul feber: (under forutsetning av at sertifikatet ikke er nødvendig der du reiste eller har tenkt å reise i direkte transitt via et slikt område )
 • En skriftlig forpliktelse fra din arbeidsgiver om at han/hun aksepterer ansvaret for kostnadene knyttet til utvisningen din og dine avhengige familiemedlemmer, hvis det blir nødvendig (hvis det ikke er noen arbeidsgiver, vis bevis på nok økonomiske midler til en verdi av minst r3,000 3 i form av kontoutskrifter på XNUMX måneder)
 • En skriftlig forpliktelse fra arbeidsgiveren din om å sikre at passet ditt er gyldig til enhver tid så lenge arbeidsforholdet ditt varer (der det ikke er noen arbeidsgiver: en skriftlig forpliktelse fra deg om å sikre at passet ditt til søkeren til enhver tid skal være gyldig for varigheten av ditt midlertidige visum)
 • Bevis på at du (søkeren) kommer inn under kategorien kritiske ferdigheter ved å spesifikt angi den kritiske ferdigheten/yrket det søkes om (den kritiske ferdigheten/ yrket må stå på listen over kritiske ferdigheter)
 • Bevis på evaluering av din utenlandske kvalifikasjon av SAQA og oversatt av en sverget oversetter til et av de offisielle språkene i Republikken Sør-Afrika
 • Hvis loven krever det, bevis på søknad om registreringsbevis hos rådet, fagorganet eller styret med anerkjennelse av SAQA i henhold til paragraf 13(1) (i) i National Qualifications Framework Act
 • Skriftlig bekreftelse fra rådet, fagorganet eller styret med anerkjennelse fra SAQA i henhold til paragraf 13(1)(0) i National Qualifications Framework Act, eller en bekreftelse fra en relevant myndighetsavdeling på at dine kvalifikasjoner/ferdigheter og passende post- kvalifikasjonserfaring er ekte
 • Bevis på at du har betalt gebyrene gjeldende

Krav for fornyelse av Critical Skills Work Visa

 • Online skjema behørig utfylt. ingen håndskrevne skjemaer vil bli akseptert av departementet for innenrikssaker
 • Et gyldig pass med gyldighet på eller over 30 kalenderdager etter utløpet av det tiltenkte besøket
 • En medisinsk rapport som går ikke lenger tilbake enn 6 måneder
 • En radiologisk rapport som ikke går lenger tilbake enn 6 måneder
 • En vigselsattest eller bevis på offisiell anerkjennelse av denne (i tilfelle av et utenlandsk ektefelleforhold) utstedt av myndighetene i søkerens fremmede land (hvis det er aktuelt).
 • Erklæringen der forholdet ditt til en sørafrikansk statsborger/bosatt er aktuelt og dokumentasjon som beviser ditt samliv og grensene for relatert økonomisk ansvar som deles av deg og den andre parten, og som gir opplysninger om barn i forholdet ditt til din ektefelle
 • Bevis på en forening med anerkjennelse i form av anerkjennelse av Customary Marriages Act, 1998 der det er aktuelt
 • Skilsmissevedtak der det er aktuelt
 • Bevis for rettskjennelse som tilkjente varetekt, der det er aktuelt
 • Avdøde ektefelles dødsattest, der det er aktuelt
 • Skriftlig samtykke fra begge foreldrene og/eller den eneste omsorgsforelderen, der det er aktuelt, med bevis på slik varetekt
 • Bevis for adopsjon gjort lovlig, der det er aktuelt
 • Rettsorden for separasjon, der det er aktuelt
 • Klareringssertifikat utstedt av politiet/sikkerhetsmyndigheten i hvert land der du, den aktuelle søkeren, bodde i minst 12 måneder etter fylte 18 år, med hensyn til dine kriminelle poster eller karakter, hvilket sertifikat skal utstedes senest 6 måneder når du sender inn en innlevering (forutsatt at sertifikatet ikke er nødvendig fra et fremmed land hvis fornyelse/forlengelse av visum er gjort, men fra republikken)
 • Et vaksinasjonsbevis for gul feber hvis du har reist eller har tenkt å reise fra eller transitt via et endemisk område med gul feber: (under forutsetning av at sertifikatet ikke er nødvendig der du reiste eller har tenkt å reise i direkte transitt via et slikt område )
 • En skriftlig forpliktelse fra din arbeidsgiver om at han/hun aksepterer ansvaret for kostnadene knyttet til utvisningen din og dine avhengige familiemedlemmer, hvis det blir nødvendig (alle fornyelser må ledsages av et jobbtilbud eller arbeidsgiverkontakt og ingen fornyelse uten en ansettelseskontrakt med unntak av jobbene som er oppført under kategorien liv, geovitenskap og akademikere og forskere er mulig)
 • En skriftlig forpliktelse fra arbeidsgiveren din om å sikre at passet ditt er gyldig til enhver tid så lenge arbeidsforholdet ditt varer (der det ikke er noen arbeidsgiver: en skriftlig forpliktelse fra deg om å sikre at passet ditt til søkeren til enhver tid skal være gyldig for varigheten av ditt midlertidige visum)
 • For jobbene som er oppført under kategorien livs- og geovitenskap og akademikere og forskere, der det ikke eksisterer noen arbeidskontrakt, må du fremlegge bevis på dine økonomiske midler. (du (søkeren) må også sende inn ytterligere bevis på økonomiske midler hver 12. måned deretter)
 • Bevis på at du (søkeren) kommer inn under kategorien kritiske ferdigheter ved å spesifikt angi den kritiske ferdigheten/yrket det søkes for slik det står på listen over kritiske ferdigheter
 • Bevis på evaluering av din utenlandske kvalifikasjon av SAQA og oversatt av en sverget oversetter til et av de offisielle språkene i Republikken Sør-Afrika
 • Hvis loven krever det, bevis på søknad om registreringsbevis hos rådet, fagorganet eller styret med anerkjennelse av SAQA i henhold til paragraf 13(1)(i) i National Qualifications Framework Act
 • Skriftlig bekreftelse fra rådet, fagorganet eller styret med anerkjennelse fra SAQA i henhold til paragraf 13(1)(0) i National Qualifications Framework Act, eller en bekreftelse fra en relevant myndighetsavdeling på at dine kvalifikasjoner/ferdigheter og passende post- kvalifikasjonserfaring er ekte
 • Bevis på at du har betalt gebyrene gjeldende

Registrer deg for en gratis ekspertkonsultasjon

Pil ned
Pil ned
Pil ned
Team Y-akse
Vet du ikke hva du skal gjøre?

Få gratis rådgivning

Ofte Stilte Spørsmål

Hvis jeg vil finne listen over kritiske ferdigheter i Sør-Afrika, hvor bør jeg lete?
pil-høyre-fyll
Jeg har studert i Sør-Afrika. Så, trenger jeg fortsatt å få en evaluering fra SAQA?
pil-høyre-fyll
Har jeg lov til å studere mens jeg har et Critical Skills Work Visa Sør-Afrika problemer?
pil-høyre-fyll
Hvordan vet jeg hvilket anerkjent fagorgan jeg må registrere meg hos?
pil-høyre-fyll
Hvor lang tid tar det å få et visum for kritiske ferdigheter?
pil-høyre-fyll
Kan jeg søke om visum for kritiske ferdigheter uten arbeidskontrakt?
pil-høyre-fyll
Hva skjer hvis jobben min blir sagt opp?
pil-høyre-fyll