Hei,

Velkommen til din gratis og raske veiviser

Sjekk om du er kvalifisert

TRINN 2 OF 9
Canadas landsflagg

Du ønsker å få deg selv vurdert for

Canada

din poengsum

00
Canadas landsflagg

Snakk med en ekspert

Anrop0061 (3) 99394818

Planlegger immigrasjon fra Canada? Finn ut sjansene dine med Canada poengkalkulator

Det er mye om Canada som gjør det til det første reisemålet for immigrasjon. Innvandring i Canada er den mest skjerende migrasjonshendelsen, og den blir bedre år etter år! Antallet mennesker som kommer inn i Canada som en del av Canadas dyktige migrasjon har faktisk satt sine immigrasjonsrekorder enestående høye for sine egne og verdensstandarder.

Med et immigrasjonsstyringssystem som Canada Express Entry, gjør landet store fremskritt for å sikre at dyktige utenlandske statsborgere tiltrekkes av prospektene i landet og immigrerer i stort antall. Canadas immigrasjonsprosess via Canada Express Entry er blant de korteste i verden med hele prosessen fullført innen 6 måneder.

The Great White North, som Canada kalles, ønsker alltid potensielle innvandrere velkommen som er dyktige og kvalifiserte nok til å score høyt på Canadas immigrasjonspoengsystem. Du kan bruke Canada-poengkalkulatoren for å finne ut hvor du er i forhold til CRS-poengsum, som brukes av Canada Express Entry for å evaluere profiler for immigrasjonskandidater.

Her vil vi sjekke ut det grunnleggende poengmønsteret som brukes i Canadas poengkalkulator. Dermed vil du forstå de ulike faktorene som vurderes mens du bestemmer deg for CRS-poengsum for Express Entry-profiler som avgjør hvor høy sannsynligheten din er for å bli invitert til å søke om permanent opphold i Canada.

Kalkulatoren for Canadas immigrasjonspoeng

Hvis du er interessert i å vite hvor mange poeng på CRS-resultattavlen du kommer til å få. Her vil vi gi deg detaljert poengtildeling for ulike faktorer som vurderes i Canada-poengkalkulatoren.

Først vil vi se på den maksimale poengsummen som er mulig for ulike faktorer.

A. Kjerne-/humankapitalfaktorer
Faktorer Poeng per faktor – Med ektefelle/samboer Poeng per faktor – Uten ektefelle/samboer
Alder 100 110
Ferdigheter i offisielle språk 150 160
Utdanningsnivå 140 150
Arbeidserfaring i Canada 70 80
B. Faktorer for ektefelle/samboer
Faktorer Poeng per faktor
 (maks 40 poeng)
Utdanningsnivå 10
Arbeidserfaring i Canada 10
Ferdigheter i offisielt språk 20

 

 1. Kjerne-/menneskelig kapital + B. Ektefelle/samboerfaktorer = maks. 500 poeng. (med ELLER uten ektefelle/samboer)
C. Faktorer for overførbarhet av ferdigheter (100 poeng m)
Kunnskap Poeng per faktor
 (maks 50 poeng)
Ha gode/sterke ferdigheter i offisielle språk & en videregående grad 50
Har arbeidserfaring i Canada & en videregående grad 50
Utenlandsk arbeidserfaring Poeng per faktor
 (maks 50 poeng)
Ha gode/sterke ferdigheter i offisielle språk (minst CLB nivå 7) & utenlandsk arbeidserfaring 50
Har arbeidserfaring i Canada & utenlandsk arbeidserfaring 50
Kvalifikasjonsbevis (for personer i handelsyrker) Poeng per faktor
 (maks 50 poeng)
Ha gode/sterke ferdigheter i offisielle språk og kvalifikasjonsbevis 50
 1. Kjerne/humankapital + B. Ektefelle/samboer + C. Overførbarhetsfaktorer = maks. 600 poeng.
D. Tilleggspoeng (maks 600 poeng)
faktor Maks. poeng per faktor
Bror/søster bosatt i Canada (fast bosatt/borger) 15
Post-videregående utdanning i Canada 30
Fransk språkferdigheter 50
Provinsiell nominasjon 600
Ordnet ansettelse 200
 1. Kjerne-/humankapital + B. Faktorer for ektefelle/samboer + C. Overførbarhetsfaktorer + D. Tilleggspoeng = Totalsum – maks. 1,200 poeng.

La oss nå se på den detaljerte visningen etter sektorer:**

Poengfordeling, seksjon for seksjon

CRS – A. KJERNE/MENNESKELIG KAPITAL FAKTORER

 • MED EN EGETALE/FELLESLIG PARTNER: 460 POENG MAKS. FOR ALLE FAKTORER KOMBINERT.
 • UTEN EKTE/FELLESLIG PARTNER: 500 POENG MAKS. FOR ALLE FAKTORER KOMBINERT.
Alder Med ektefelle/samboer
 (maks 100 poeng)
Uten ektefelle/samboer
 (maks 110 poeng)
17 år eller mindre 0 0
18 år 90 99
19 år 95 105
20 til 29 år 100 110
30 år 95 105
31 år 90 99
32 år 85 94
33 år 80 88
34 år 75 83
35 år 70 77
36 år 65 72
37 år 60 66
38 år 55 61
39 år 50 55
40 år 45 50
41 år 35 39
42 år 25 28
43 år 15 17
44 år 5 6
45 år eller mer 0 0
Utdanningsnivå Med ektefelle/samboer
 (maks 140 poeng)
Uten ektefelle/samboer
 (maks 150 poeng)
Mindre enn ungdomsskolen (videregående) 0 0
Videregående vitnemål (videregående utdannelse) 28 30
1-årig grad, diplom/sertifikat fra høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 84 90
2-årig program ved høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 91 98
Bachelorgrad ELLER et 3-årig eller mer program ved en høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 112 120
2 eller flere sertifikater, grader eller vitnemål. Man må være for et 3-årig eller mer program 119 128
Mastergrad ELLER profesjonell grad som kreves for å praktisere i et lisensiert yrke (Profesjonsgrad er et studium innen: medisin, odontologi, veterinærmedisin, jus, optometri, apotek eller kiropraktisk medisin) 126 135
Doktorgrads universitetsgrad (Ph.D.) 140 150

Ferdigheter i offisielle språk – Første offisielle språk

Maks. poeng for hver evne (skrive, lese, lytte og snakke):

 • 32 MED EN EGETALE/FELLESLIG PARTNER
 • 34 UTEN EKTE/FELLESLIG PARTNER
CLB-nivå per evne Med ektefelle/samboer
 (maks 128 poeng)
Uten ektefelle/samboer
 (maks 136 poeng)
Mindre enn CLB 4 0 0
CLB 4 eller 5 6 6
CLB 6 8 9
CLB 7 16 17
CLB 8 22 23
CLB 9 29 31
CLB 10 eller mer 32 34

Ferdigheter i offisielle språk – Andre offisielle språk

Maks. poeng for hver evne (skrive, lese, lytte og snakke):

 • MED EN EKTE/FELLESLIG PARTNER (OPP TIL EN KOMBINERT MAKS. PÅ 22 POENG) – 6
 • UTEN EKTE/FELLESLIG PARTNER (OPP TIL KOMBINERT MAKS. PÅ 24 POENG) – 6
CLB-nivå per evne Med ektefelle/samboer
 (maks 22 poeng)
Uten ektefelle/samboer
 (maks 24 poeng)
CLB 4 eller mindre 0 0
CLB 5 eller 6 1 1
CLB 7 eller 8 3 3
CLB 9 eller mer 6 6
Arbeidserfaring i Canada Med ektefelle/samboer
 (maks 70 poeng)
Uten ektefelle eller felles lovpartner
 (maks 80 poeng)
Intet eller mindre enn ett år 0 0
1 år 35 40
2 år 46 53
3 år 56 64
4 år 63 72
5 år eller mer 70 80

Delsum: A. Kjerne-/humankapitalfaktorer

 • MED EN EGETALE/FELLESLIG PARTNER – 460 POENG MAKS.
 • UTEN EKTE/FELLESLIG PARTNER – 500 POENG MAKS.

CRS – B. Faktorer for ektefelle/samboer (hvis aktuelt)

Utdanningsnivå for ektefelle/samboer Med ektefelle/samboer
 (maks 10 poeng)
Mindre enn ungdomsskolen (videregående) 0
Videregående skole (avslutning på videregående skole) 2
1-årig program ved høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 6
2-årig program ved høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 7
Bachelorgrad ELLER et 3-årig eller mer program ved en høyskole, universitet, handels-/teknisk skole eller annet institutt 8
2 eller flere sertifikater, grader eller vitnemål. Man må være for et 3-årig eller mer program 9
Mastergrad/profesjonsgrad som kreves for å jobbe i et lisensiert yrke (Profesjonsgrad er et studieprogram innen: medisin, odontologi, veterinærmedisin, jus, optometri, apotek eller kiropraktisk medisin) 10
Doktorgrads universitetsgrad (Ph.D.) 10

Ektefelles/samboers ferdigheter i offisielle språk – Første offisielle språk

CLB-nivå per evne (skrive, lese, lytte og snakke) Maks. 20 poeng per seksjon
 Maks. 5 poeng per evne
CLB 4 eller mindre 0
CLB 5 eller 6 1
CLB 7 eller 8 3
CLB 9 eller mer 5
Ektefelles arbeidserfaring i Canada Maks 10 poeng.
Intet eller mindre enn ett år 0
1 år 5
2 år 7
3 år 8
4 år 9
5 år eller mer 10

Delsum: A. Kjerne-/menneskelig kapital + B. Faktorer for ektefelle/samboer = maks. 500 poeng.

CRS – C. Overførbarhetsfaktorer for ferdigheter (maks. 100 poeng for denne delen)

Kunnskap

Ha gode ferdigheter i offisielt språk CLB 7 eller høyere og en post-sekundær grad Poeng for CLB 7 eller mer på alle ferdigheter på første offisielle språk, med en eller flere under CLB 9
 (maks 25 poeng)
Poeng for CLB 9 eller mer på alle 4 evnene på det første offisielle språket
 (maks 50 poeng)
Videregående (videregående) legitimasjon eller mindre 0 0
Post-sekundær program legitimasjon på 1 år eller mer 13 25
2 eller flere post-sekundære programlegitimasjoner og minst 1 av disse legitimasjonene ble utstedt når et post-sekundær program på 3 år eller lenger ble fullført 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på masternivå eller på nivå med en yrkesutdanning for en yrke oppført i NOC-matrisen på ferdighetsnivå A som krever lisensiering av et provinsielt reguleringsorgan 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på doktorgradsnivå 25 50
Med arbeidserfaring i Canada og en videregående grad Poeng for utdanning + 1 års arbeidserfaring i Canada
 (maks 25 poeng)
Poeng for utdanning + 2 års eller mer arbeidserfaring i Canada
 (maks 50 poeng)
Videregående (videregående) legitimasjon eller mindre 0 0
Post-sekundær program legitimasjon på 1 år eller mer 13 25
2 eller flere post-sekundære programlegitimasjoner og minst 1 av disse legitimasjonene ble utstedt når et post-sekundær program på 3 år eller lenger ble fullført 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på masternivå eller på nivå med en yrkesutdanning for en yrke oppført i NOC-matrisen på ferdighetsnivå A som krever lisensiering av et provinsielt reguleringsorgan 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på doktorgradsnivå 25 50

Utenlandsk arbeidserfaring må være med gode ferdigheter i offisielt språk CLB 7 eller høyere.

Arbeidserfaring i årevis Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + CLB 7 eller mer på alle ferdigheter på det første offisielle språket, en eller flere under 9
 (maks 25 poeng)
Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + CLB 9 eller mer på alle 4 ferdigheter på første offisielle språk
 (maks 50 poeng)
Ingen utenlandsk arbeidserfaring 0 0
1-2 år 13 25
3 år eller mer 25 50

Utenlandsk arbeidserfaring med kanadisk arbeidserfaring

Arbeidserfaring i årevis Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + 1 års arbeidserfaring i Canada
 (maks 25 poeng)
Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + 2 års eller mer arbeidserfaring i Canada
 (maks 50 poeng)
Ingen utenlandsk arbeidserfaring 0 0
1-2 år 13 25
3 år eller mer 25

50

Kvalifikasjonsbevis (fagyrker) – Med gode ferdigheter i offisielt språk CLB 5 eller høyere) Poeng for kvalifikasjonsbevis + CLB 5 eller mer på alle ferdigheter i første offisielle språk, en eller flere under 7
 (maks 25 poeng)
Poeng for kvalifikasjonsbevis + CLB 7 eller mer på alle 4 ferdigheter på første offisielle språk (maks. 50 poeng)
Med kvalifikasjonsbevis 25 50

Delsum: A. Kjerne/humankapital + B. Ektefelle/samboer + C. Overførbarhetsfaktorer for ferdigheter – maks. 600 poeng.

CRS – D. Tilleggspoeng (maksimalt 600 poeng)

Flere poeng Maks 600 poeng.
Bror/søster bosatt i Canada som fast bosatt/statsborger i Canada 15
Scoret NCLC 7 eller høyere på alle 4 ferdighetene i det franske språket og scoret CLB 4 eller lavere på engelsk (eller har ikke tatt en test i engelsk språk) 25
Scoret NCLC 7 eller høyere på alle 4 ferdighetene i det franske språket og scoret CLB 5 eller høyere på alle 4 ferdighetene i det engelske språket 50
Legitimasjon for 1-2 års post-videregående utdanning i Canada 15
Legitimasjon for 3 år eller mer etter videregående utdanning i Canada 30
Ordnet ansettelse - NOC 00 200
Ordnet ansettelse - hvilken som helst annen NOC 0, A eller B 50
Nominasjon fra en provins/territorium 600

Delsum: D. Tilleggspoeng – maks. 600 poeng.

Totalsum: A. Kjerne/humankapital + B. Ektefelle/samboer + C. Overførbarhetsfaktorer for ferdigheter + D. Tilleggspoeng = maks. 1,200 poeng.

Hvordan Y-Axis kan hjelpe deg

Y-Axis veileder/veileder deg når du søker om Canada Skilled migration.

Her kan du opprette innholdet som skal brukes i modulen.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor mange poeng kreves for Canada PR i 2022?
pil-høyre-fyll
Hva er Canada poengkalkulator?
pil-høyre-fyll
Jeg har opprettet min Express Entry-profil. Når blir jeg invitert til å søke?
pil-høyre-fyll
Hva er den beste måten å forbedre min CRS-poengsum på?
pil-høyre-fyll
Hvordan kan jeg få en PNP-nominasjon?
pil-høyre-fyll
Hvordan beregnes poeng i Canada?
pil-høyre-fyll
Hvordan sjekker jeg mine 67 poeng for Canada immigrasjon?
pil-høyre-fyll
Hvor mange poeng trenger jeg for å immigrere til Canada?
pil-høyre-fyll
Hvordan kan jeg beregne poengene mine for Canada PR?
pil-høyre-fyll