Anti-fraud Policy - Y-Axis Oversjøiske karrierer

Betalinger til Y-aksen:

Når du foretar en betaling til Y-Axis har du rett til å kreve kvittering for det samme. Y-Axis utsteder kvitteringer for alle betalinger til selskapet. En bekreftelse på betalinger utført til Y-Axis sendes fra vår sentrale programvare. Hvis du har spørsmål angående betalinger til Y-Axis, vennligst send en e-post til accounts@y-axis.com.au.

Betalinger til Y-Axis-ansatte:

Du advares mot å foreta ytterligere betalinger til enhver Y-Axis-ansatt. Hvis noen Y-Axis-ansatte tilbyr å lage profilen din eller skaffe deg et dokument mot en ekstra avgift, anbefaler vi deg sterkt å informere ledelsen om å iverksette passende tiltak mot den ansatte. 

* Vær oppmerksom på: Selskapet er ikke ansvarlig hvis du inngår noen muntlig eller skriftlig avtale med en Y-Axis-ansatt eller hans/hennes referanse. Y-Axis er IKKE ansvarlig for konsekvensene hvis du har betalt for tilleggstjenester til en Y-Axis-ansatt.

Leverandører henvist av Y-Axis-ansatte:

Vi fraråder deg på det sterkeste fra å benytte deg av tjenester fra leverandører som Y-Axis-ansatte foreslår, da dette ikke er godkjent eller tillatt av selskapet, og du risikerer svindel ved å hengi deg til det samme. Vi er ikke ansvarlige for leverandører som en Y-Axis-ansatt har henvist til og er ikke ansvarlige for eventuelle kostnader du har betalt til dem.

Uredelig dokumentasjon:

Y-Axis behandler ikke saker hvor det er sendt inn uredelig dokumentasjon eller informasjon. Y-Axis vil godta saken din basert på informasjonen du har gitt, som vi antar er sann. Y-Axis er IKKE ansvarlig hvis du har oppgitt feil/villedende/uredelig dokumentasjon eller informasjon.

Y-Axis gir ingen dokumentasjon på egen hånd og til sine kunder. Det fungerer kun på dokumentasjonen du har oppgitt. Vi antar at alt som sendes til oss er 100 % sant og korrekt.

Y-Axis-ansatte blir strengt advart mot ulovlig praksis som dette og er pålagt å overholde Y-Axis-selskapets retningslinjer. Hvis noen ansatt går i strid med selskapets retningslinjer, er ikke Y-Axis ansvarlig eller ansvarlig for det samme, siden vår policy er å akseptere tilfeller der informasjonen som gis er 100 % sann.
For å unngå å bli lurt og nektet innreise til utlandet, bør du huske på følgende:

  1. IKKE la deg villedes av uærlige Y-Axis-ansatte til å tro at det å sende inn forfalskede dokumenter med visumsøknaden din er en akseptabel praksis. Søknaden vil bli avslått, og du kan bli utsatt for ytterligere etterforskning fra australske myndigheter.
  2. IKKE tro Y-Axis-ansatte som sier de kan påvirke behandlingshastigheten til søknader eller den endelige avgjørelsen i bytte mot penger eller andre tjenester. De kan ikke. Visumbeslutninger tas kun av visumoffiserer autorisert av det respektive landet.
  3. IKKE la deg lure av bedragere som utgir seg for å være visumoffiserer fra ambassader. Legitime visumoffiserer møter ikke søkere utenfor deres offisielle arbeidssted, og de kontakter deg heller ikke for å be om penger.
  4. IKKE la deg lure av falske nettsteder designet for å se ut som offisielle myndigheters nettsteder eller nettsteder for tjenesteleverandører. Få alltid visuminformasjonen din fra offisielle myndigheters nettsteder.
  5. IKKE la deg lure av jobb- eller visumsvindel. Mange mennesker blir lurt med utenlandske jobbtilbud som ikke finnes. Vurder avgjørelsen din før du utleverer penger, pass og personopplysninger. Merk: Hvis jobbtilbudet høres for godt ut til å være sant, kan det være en svindel.

Uærlige ansatte råder ofte søkere til å fremlegge falsk dokumentasjon eller inngå noen bekvemmelighetsordninger. Vennligst ikke la deg lure. Din investering vil gå tapt. I tillegg vil du bli tatt og kan bli nektet adgang til landet du har søkt til.

USA, Storbritannia, Australia og Canada ønsker ekte besøkende, studenter og arbeidsinnvandrere velkommen.
Immigrasjonsbyråer i disse landene vil ikke tolerere noe misbruk av immigrasjonssystemet og har nulltoleranse mot svindel. Vi anbefaler på det sterkeste alle som ønsker visum til disse landene å ikke lytte til ansatte som tilbyr seg å selge forfalskede dokumenter og si at de kan garantere visum. Immigrasjonsmyndighetene har svært effektive metoder for å oppdage svindel og samarbeide med internasjonale partnere, og australske myndigheter følger også det samme. Når de avdekker svindel, inkludert falske utdannings- og språksertifikater, vil visumet bli nektet, og søkeren kan møte et ti års visumforbud samt mulig handling fra australske myndigheter.

Svindel er en straffbar handling i USA, Australia, Canada og Storbritannia og kan føre til strenge straffer for de involverte. Men til syvende og sist ligger ansvaret for en visumsøknad hos søkeren. Utlevering av uredelige dokumenter eller villedende informasjon kan få alvorlige konsekvenser for personalet og søkeren. Søkere må beskytte seg mot immigrasjonssvindel ved å være klar over hvordan folk prøver å utnytte dem og deres situasjon.

Y-Axis Management fraråder deg på det sterkeste fra å hengi deg til svindel eller feilaktig fremstilling av profilen din.

Vær advart om at innsending av uredelig dokumentasjon til en visumutstedende myndighet vil føre til at du blir utestengt fra landet i minst 10 år.

Arbeidsplasser:
Y-Axis er et lisensiert rekrutteringsbyrå i Australia og jobber med utenlandske arbeidsgivere og formidlingsbyråer som rekrutterer kandidater fra Y-Axis mot en avgift. Y-Axis garanterer IKKE jobber eller belaster kandidaten for jobben. Hvis en Y-Axis-ansatt prøver å gjøre dette, sørg for å ta kontakt med oss ​​umiddelbart.

Garantier:
Y-Axis garanterer ingen kandidater jobb eller visum. Ingen ansatte i Y-Axis har lov til å gjøre det. Visum bestemmes av visumansvarlig og immigrasjonsavdelingen/ambassaden eller konsulatet. Jobbene er kun etter arbeidsgivers skjønn. Ingen kan påvirke denne avgjørelsen, og dersom en ansatt i Y-Axis lover deg det samme, vennligst kontakt oss umiddelbart.

Hvis du har klager eller klager, ikke nøl med å ta kontakt med vår CRO-avdeling (Customer Relationship) på support@y-axis.com.au