Registrer deg gratis

ekspertkonsultasjon

Pil ned
undefined

Få gratis rådgivning

postet på Desember 18 2021

En guide for å bestemme CRS-poengsum under Canada Express Entry i 2022

profilbilde
By  editor
oppdatert November 14 2023

Når man forstår Innvandring i Canada prosessen, blir det nødvendig for deg å finne ut hvordan CRS-poengsum bestemmes. Hvis du er utstyrt med informasjonen, kan du gjøre nok for å nå minimumskravet for å komme inn på Canada Express Entry system. Du kan også forbedre poengsummen når du er i Express Entry-poolen.

Så, la oss fordype oss i kunnskapen om hvordan CRS-score bestemmes.

Kjerne/Human kapital faktorer
Menneskelige kapitalfaktorer Poeng per faktor (med en samboer eller ektefelle) Poeng per faktor (uten samboer eller ektefelle)
Alder 100 110
Utdanningsnivå 140 150
 Ferdigheter i offisielle språk 150 160
Arbeidserfaring i Canada 70 80
Samboer/ektefelle faktorer
Faktorer Poeng per faktor  (Maks 40 poeng)
Utdanningsnivå 10
Ferdigheter i det offisielle språket 20
Arbeidserfaring i Canada 10
       

Kjerne-/menneskelig kapital + Samboer/ektefellefaktorer = Maks 500 poeng (med ELLER uten samboer/ektefelle)

Ferdighet Overførbarhetsfaktorer (Maks 100 poeng)
Kunnskap Poeng per faktor  (Maks 50 poeng)
En videregående grad og gode/sterke offisielle språkkunnskaper 50
En post-sekundær grad og arbeidserfaring i Canada 50
Utenlandsk arbeidserfaring Poeng per faktor  (Maks 50 poeng)
Utenlandsk arbeidserfaring og gode/sterke offisielle språkkunnskaper (minimum CLB nivå 7) 50
Utenlandsk arbeidserfaring og arbeidserfaring i Canada 50
Kvalifikasjonsbevis (for de i handelsyrker) Poeng per faktor  (Maks 50 poeng)
Kvalifikasjonsbevis og gode/sterke ferdigheter i offisielle språk 50

Kjerne/humankapital + Samboer/Ektefelle + Overførbarhetsfaktorer = Maks 600 poeng

Flere poeng (Maks 600 poeng)
faktor Maks poeng per faktor
Bror/søster bor i Canada (Canada PR eller statsborger) 15
Språkkunnskaper i fransk 50
Kanadisk etter-videregående utdanning 30
PN-nominasjon 600
Ordnet ansettelse 200

Kjerne-/menneskelig kapital + Samboer/ektefellefaktorer + Overførbarhetsfaktorer + tilleggspoeng = totalsum – Maks 1,200 poeng

Seksjonsvis oppdeling av poeng

CRS – Kjerne-/humankapitalfaktorer

  • Med samboer/ektefelle: Maks 460 poeng totalt for alle faktorer.
  • Uten samboer/ektefelle: Maks 500 poeng totalt for alle faktorer.
Alder i år Med samboer/ektefelle  (Maks 100 poeng) Uten samboer/ektefelle  (Maks 110 poeng)
17 eller mindre 0 0
18 90 99
19 95 105
20 til 29 100 110
30 95 105
31 90 99
32 85 94
33 80 88
34 75 83
35 70 77
36 65 72
37 60 66
38 55 61
39 50 55
40 45 50
41 35 39
42 25 28
43 15 17
44 5 6
45 eller høyere 0 0
Utdanningsnivå Med samboer/ektefelle  (Maks 140 poeng) Uten samboer/ektefelle  (Maks 150 poeng)
Mindre enn ungdomsskolen (videregående) 0 0
Et videregående vitnemål (avslutning på videregående skole) 28 30
1-årig diplom, grad eller sertifikat fra et universitet, handels- eller teknisk skole, høyskole eller andre institutter 84 90
2-årig program ved et universitet, handels- eller teknisk skole, høyskole eller andre institutter 91 98
Bachelorgrad ELLER et 3 eller flere års program ved et universitet, handels- eller teknisk skole, høyskole eller andre institutter 112 120
2 eller flere sertifikater, grader eller vitnemål. Man må være for et program på 3 eller flere år 119 128
Master-/profesjonsgrad som kreves for å praktisere i et lisensiert yrke ("Profesjonell grad" må ha vært innen tannlege, medisin, optometri, veterinærmedisin, jus, apotek eller kiropraktisk medisin) 126 135
Doktorgrads universitetsgrad (Ph.D.) 140 150

 Ferdigheter i offisielle språk - førstespråk

Maks poeng for hver språkferdighet (skrive, lese, lytte og snakke):

  • 32 med en samboer eller ektefelle
  • 34 uten samboer eller ektefelle
CLB-nivå per evne Med en samboer eller ektefelle  (Maks 128 poeng) Uten samboer eller ektefelle  (Maks 136 poeng)
Mindre enn 4 0 0
4 eller 5 6 6
6 8 9
7 16 17
8 22 23
9 29 31
10 eller høyere 32 34

 Ferdigheter i offisielle språk - andrespråk

Maks poeng for hver evne (skrive, lese, lytte og snakke):

  • 6 med en samboer/ektefelle (opptil et samlet maks poeng på 22)
  • 6 uten samboer/ektefelle (opptil et samlet maks poeng på 24)
CLB-nivå per evne Med samboer/ektefelle  (Maks 22 poeng) Uten samboer/ektefelle  (Maks 24 poeng)
4 eller mindre 0 0
5 eller 6 1 1
7 eller 8 3 3
9 eller høyere 6 6
Arbeidserfaring i Canada i årevis Med samboer/ektefelle  (Maks 70 poeng) Uten samboer/ektefelle  (Maks 80 poeng)
Intet eller mindre enn ett år 0 0
1 35 40
2 46 53
3 56 64
4 63 72
5 eller mer 70 80

Delsum: Kjerne-/humankapitalfaktorer

  • Med samboer/ektefelle – Maks 460 poeng
  • Uten samboer/ektefelle – Maks 500 poeng

CRS – B. Fellesrettslige partner/ektefellefaktorer (hvis aktuelt)

Samboer/ektefelles utdanningsnivå Med samboer/ektefelle  (Maks 10 poeng) Uten samboer/ektefelle  (Gjelder ikke)
Mindre enn ungdomsskolen (videregående) 0 NA
Videregående skole (avslutning på videregående skole) 2
1-årig program ved et universitet, handels- eller teknisk skole, høyskole eller andre institutter 6
2-årig program ved et universitet, handel eller teknisk i skole, høyskole eller andre institutter 7
Bachelorgrad eller et 3 eller flere års program ved et universitet, handels- eller teknisk skole, høyskole eller andre institutter 8
2 eller flere vitnemål, sertifikater eller grader. Man må være for et program på 3 eller flere år 9
Master/profesjonell som kreves for å praktisere i et lisensiert yrke ("Profesjonell grad", må ha vært innen tannlege, medisin, veterinærmedisin, optometri, kiropraktisk medisin, jus eller apotek) 10
Doktorgrads universitetsgrad (Ph.D.) 10

Samboers/ektefelles ferdigheter i offisielle språk - førstespråk

CLB-nivå per evne (skrive, lese, lytte og snakke) Maks 20 poeng for seksjon  Maks 5 poeng per evne Uten samboer/ektefelle  (Gjelder ikke)
CLB 4 eller mindre 0 NA
CLB 5 eller 6 1
CLB 7 eller 8 3
CLB 9 eller mer 5
Ektefelles arbeidserfaring i Canada i årevis Maks 10 poeng Uten samboer/ektefelle (Gjelder ikke)
Ingen eller mindre enn 1 år 0 NA
1 5
2 7
3 8
4 9
5 eller mer 10

Delsum: Kjerne/humankapital + Samboer/ektefellefaktorer = Maks 500 poeng

CRS – Overførbarhetsfaktorer for ferdigheter (Maks 100 poeng)

Kunnskap

En post-sekundær grad og en offisiell språkkunnskap på CLB nivå 7 eller høyere Poeng for CLB 7 eller mer på alle første offisielle språkferdigheter, med 1 eller flere under CLB 9  (Maks 25 poeng) Poeng for CLB 9 eller mer på alle 4 første offisielle språkferdigheter  (Maks 50 poeng)
Videregående (videregående) legitimasjon eller mindre 0 0
Post-sekundær program legitimasjon på 1 år eller mer 13 25
Minst 2 påloggingsopplysninger for post-sekundært program, samt minimum en av dem, ble utstedt ved fullføring av et post-sekundær program på 3 år eller mer 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på masternivå eller på nivå med en profesjonsgrad for entry-to-practice for et yrke oppført i NOC-matrisen på ferdighetsnivå A som krever lisensiering av et provinsielt reguleringsorgan 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på doktorgradsnivå 25 50
En post-sekundær grad og arbeidserfaring i Canada Poeng for utdanning + 1 års arbeidserfaring i Canada  (Maks 25 poeng) Poeng for utdanning + 2 års eller mer arbeidserfaring i Canada  (Maks 50 poeng)
Videregående (videregående) legitimasjon eller mindre 0 0
Post-sekundær program legitimasjon på 1 år eller lenger 13 25
Minst 2 påloggingsopplysninger for post-sekundært program og minst én av dem ble utstedt ved fullføring av et post-sekundær program av minst 3 års varighet 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på masternivå eller på nivå med en profesjonsgrad for entry-to-practice for et yrke oppført i NOC-matrisen på ferdighetsnivå A som det er nødvendig med lisens for en provinsiell reguleringsorgan 25 50
En legitimasjon på universitetsnivå på doktorgradsnivå 25 50

Utenlandsk arbeidserfaring – Språkkunnskaper på CLB nivå 7 eller høyere

Utenlandsk arbeidserfaring i årevis Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + CLB 7 eller mer på alle første offisielle språkferdigheter, en eller flere under 9  (Maks 25 poeng) Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + CLB 9 eller mer på alle fire første offisielle språkferdigheter  (Maks 50 poeng)
Ingen utenlandsk arbeidserfaring 0 0
1 - 2 13 25
3 eller mer 25 50

Utenlandsk arbeidserfaring - Med arbeidserfaring i Canada

Utenlandsk arbeidserfaring i årevis Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + 1 års kanadisk arbeidserfaring  (Maks 25 poeng) Poeng for utenlandsk arbeidserfaring + 2 års eller mer kanadisk arbeidserfaring  (Maks 50 poeng)
Ingen utenlandsk arbeidserfaring 0 0
1 - 2 13 25
3 eller mer 25 50
Kvalifikasjonsbevis (fagyrker) – Med offisielle språkkunnskaper på CLB 5 eller høyere Poeng for kvalifikasjonsbevis + CLB 5 eller mer på alle første offisielle språkferdigheter, en eller flere under 7  (Maks 25 poeng) Poeng for kvalifikasjonsbevis + CLB 7 eller mer på alle 4 første offisielle språkferdigheter  (Maks 50 poeng)
Med kvalifikasjonsbevis 25 50

Delsum: Kjerne / menneskelig kapital + samboer/ektefelle + faktorer for overføring av ferdigheter - Maks 600 poeng

CRS – tilleggspoeng (Maks 600 poeng)

Flere poeng Maks 600 poeng
Bror/søster bor i Canada som er PR/statsborger i Canada 15
Scoret minst NCLC 7 på alle 4 franskspråklige ferdigheter og scoret CLB 4 eller lavere i engelsk (eller tok ikke en engelsktest) 25
Fikk minst NCLC 7 på alle 4 franskspråklige ferdigheter og minst CLB 5 på alle 4 engelskkunnskaper 50
Kanadisk post-videregående utdanning - legitimasjon på 1 - 2 år 15
Kanadisk post-videregående utdanning - legitimasjon 3 år eller mer 30
Ordnet ansettelse - NOC 00 200
Ordnet ansettelse – enhver annen NOC 0, A eller B 50
Provinsiell/territoriell nominasjon 600

Delsum: Tilleggspoeng – Maks 600 poeng

Totalsum: Kjerne / menneskelig kapital + Samboer/ektefelle + Overførbarhetsfaktorer for ferdigheter + tilleggspoeng = Maks 1,200 poeng

OBS: I tilfelle din partner/ektefelle ikke blir med deg for å komme til Canada, eller de er en Canada PR/borger, vil du tjene poeng med tanke på scenariet som likt å ikke ha en partner/ektefelle.
Kjenn din kvalifikasjon for Innvandring i Canada. Bruke Canada poengkalkulator.

Hvis du ønsker å studere, jobbe, besøke, investere eller Migrer til Canada, snakk med Y-aksen, verdens nr. 1 immigrasjons- og visumselskap.

Hvis du fant denne bloggen engasjerende, vil du kanskje også like:

Hvor skal man studere i Canada? Canadas topp 10 univs i QS verdensrangering 2022

OBS:

PR – Permanent Residence/Permanent Resident

NOC – Nasjonal yrkesklassifisering

CLB – Canadian Language Benchmark

Tags:

Canada Express Entry

Del

Siste artikkel

Populært innlegg

Trendartikkel

Manitoba PNP trekning

Postet på May 24 2024

#219 Manitoba PNP Draw utstedt 253 LAAer. Send inn din EOI nå!